page_banner

L-cistin dihidroklorid

L-cistin dihidroklorid

Kratki opis:

Naziv proizvoda: L-cistin dihidroklorid

CAS broj: 30925-07-6

Molecular Formula:C6H14Cl2N2O4S2

Molekularna težina:313.22

 


Detalji o proizvodu

Inspekcija kvaliteta

Oznake proizvoda

Specifikacije

Izgled Bijeli kristal ili kristalni prah
Infracrvena spektroskopija U skladu sa poznatim standardom
Specifična rotacija [α] 20 / D -152°~-167°(C=2,1NHCL)
Predaj tance ≥98,0%
Sulfat(SO42-) ≤0,02%
željezo (Fe) ≤10ppm
Ostatak pri paljenju ≤0,10%
Teški metal (Pb) ≤10ppm
Test 98,5%~101,0%
Gubitak pri sušenju ≤1,0%

Izgled: Bijeli do gotovo bijeli prah
Analiza: 98,5%~101,0%
Specifična rotacija: -152°~ -167°(C=2,1NHCL)
Kvalitet proizvoda zadovoljava: Standard kompanije
Status zaliha: Obično držite 4000-5000KG na zalihama.
Primjena: široko se koristi u istraživanju LAB-a i ćelijske kulture.
Pakovanje: 25 kg / bure (dajemo sertifikat o opasnom pakovanju)

Sistem numerisanja

CAS broj: 90350-38-2
MDL broj: mfcd00058083

Klasifikacija tvari ili smjese
Klasifikacija prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008
Korozija kože (Podkategorija 1B), H314
Za puni tekst H-izjava spomenutih u ovom odjeljku, pogledajte Odjeljak 16.

Označavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008
Ikona
Signalna riječ Opasnost
Izjava(e) opasnosti
H314 Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka.
Izjava(e) predostrožnosti
P260 Ne udisati prašinu ili maglu.
P280 Nositi zaštitne rukavice/ zaštitnu odeću/ zaštitu za oči/ lice
zaštita.
P301 + P330 + P331 AKO SE PROGUTA: Isprati usta.NE izazivati ​​povraćanje.
P303 + P361 + P353 AKO DOĐE NA KOŽU (ili kosu): Odmah skinuti sve kontaminirane
odjeća.Isperite kožu vodom.
P304 + P340 + P310 AKO SE UDIŠE: Izvedite osobu na svježi zrak i ostavite joj udobno
za disanje.Odmah pozovite CENTAR ZA TROVANJE/liječnika.
P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta.
Uklonite kontaktne leće, ako postoje i ako ih je lako učiniti.Nastavi
ispiranje.
Dodatni rizik
Izjave
nijedan


  • Prethodno:
  • Sljedeći:

  • Quality inspection ability

  • Ovdje napišite svoju poruku i pošaljite nam je